top of page
poster_concurs Ce stii despre apa.jpg

Ce știi despre apă?

Concurs județean interdisciplinar pentru liceenii din județul Iași, organizat de către  Asociația ACVO în parteneriat cu Departamentul Ingineria și Managementul Mediului, Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului ”Cristofor Simionescu”, Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași.  Acțiunea este dedicată Zilei Mondiale a Apei, sărbătorită anual pe data de 22 martie pentru a aduce în atenția opiniei publice necesitatea protejării cantitative și calitative a apelor și de a pune în adevărata lumină rolul, îndatoririle și responsabilitățile celor cu atribuții în întreținerea, valorificarea și protejarea surselor de apă.

La concurs participă elevii din liceele cu profil teoretic și tehnologic din județul Iași, subiectele fiind elaborate pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a și a XII-a pe baza programelor școlare de la disciplina Chimie și pe baza Curriculumului tehnic (filiera tehnologică, domeniul protecția mediului).

bottom of page